Afsked med Center for Børnelitteratur – talerne vol. 3

Nina Christensen: Tale til reception i anledning af reoorganisering af Center for Børnelitteratur, 9. december 2011 

I dag har vi inviteret Center for Børnelitteraturs mange venner og samarbejdspartnere til reception i anledning af, at Center for Børnelitteratur reorganiseres. Det giver lejlighed til at reflektere over, hvad Center for Børnelitteratur er.

På Center for Børnelitteratur forsker og underviser vi blandt andet i børnelitterære genrer, børns læsevaner, formidling af børnelitteratur og litteraturhistorie. Tekster for børn er vores primære genstandsfelt, analyse og fortolkning en del af vores metode. Jeg vil anvende en tekstanalytisk tilgang i min tale og tage udgangspunkt i begrebet synsvinkel eller perspektiv.

Man kan nærme sig Center for Børnelitteratur i et tidsligt perspektiv. Fra 1965 kan man læse om behovet for et Center for Børnelitteratur i futurum. Der efterlyses ”forskningscentre og videnskabeligt arbejde” inden for området. Der er mange til stede i dag, der gennem årene har kæmpet for dette skulle blive virkelighed.

Ved oprettelsen af Center for Børnelitteratur i 1998 under Torben Weinreichs ledelse begyndte man at tale om Center for Børnelitteratur i præsens. I Center for Børnelitteraturs vedtægter hed det, at centerets opgave er at forske i og formidle viden om børnelitteratur, at bidrage til samlingen af børnelitteratur på Danmarks Pædagogiske Bibliotek og at drive en forfatterskole. Center for Børnelitteratur bliver med andre ord i 1998 karakteriseret gennem sine opgaver.

I 2011 bliver brugen af ordet ’er’ i forbindelse med Center for Børnelitteratur mindre enkel, hvilket hænger sammen med et andet tekstanalytisk grundelement: fortæller-perspektivet. Betydningen af ordene ”Center for Børnelitteratur” bliver afhængig af, hvem der taler, og hvilket perspektiv der tales fra. Som tekstanalytiker har det været interessant at kunne læse og møde utrolig mange fortolkninger af, hvad Center for Børnelitteratur kan opfattes som. Erfaringen har gjort det tydeligt, hvor vigtige og nyttige kompetencer inden for tekstanalyse og fortolkning er i vore dage.

Nu tales der igen om Center for Børnelitteratur i futurum. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at fortælle, hvad jeg ved om Center for Børnelitteratur og dets opgaver efter 1. januar 2012:

 • Center for Børnelitteratur vil eksistere som betegnelse.
 • Center for Børnelitteratur vil organisatorisk være tilknyttet Institut for Æstetik og Kommunikation, et af fire institutter på Faculty of Arts, Aarhus Universitet.
 • Center for Børnelitteratur vil være knyttet til en såkaldt ’klynge’ under dette institut, der består af fagmiljøer for retorik, litteraturhistorie og børnelitteratur, og som har til huse på Langelandsgade 139 i Aarhus.
 • Anna Karlskov Skyggebjerg og jeg vil være ansat ved dette institut fra 1. januar 2012, men vi vil også fremover varetage undervisningsopgaver på Campus Emdrup og have kontor begge steder frem til 31. december 2013.
 • Ph.d.-stipendiaterne Frederikke Winther og Stine Reinholdt Hansen samt videnskabelig assistent Marianne Eskebæk Larsen vil færdiggøre deres projekter på Campus Emdrup, knyttet til Institut for Uddannelse og Pædagogik, også kaldet DPU.
 • DPB’s samling af børnelitteratur og teoretisk litteratur på området vil være at finde på Campus Emdrup.
 • Forfatterskolen for Børnelitteratur vil ligeledes fremover have til huse på Campus Emdrup.

Men Center for Børnelitteratur er ikke kun sine opgaver, sin geografiske placering og sin institutionelle tilknytning. Det er i meget høj grad også sine ansatte. Ambition og engagement hører til blandt de talrige gode egenskaber, der kendetegner dem: Ambition om at levere forskning på internationalt niveau og ikke mindst evner til at fuldføre dette. Ambition om at undervisningen på baggrund af denne forskning ligeledes altid skal være optimalt gennemtænkt og gennemført. Ambition hos Forfatterskolen for Børnelitteratur på skolens og elevernes vegne, ambitioner der er blevet belønnet med talrige priser og med stor vilje fra forlag til at udgive værkerne. Et aldrig svigtende fagligt engagement har skabt en meget, meget inspirerende arbejdsplads, som det er vanskeligt at se splittet op.

Center for Børnelitteratur kan i meget høj grad også defineres gennem sine relationer. På DPU samarbejder vi med mange inspirerende kolleger, og disse samarbejder vil fortsætte. I forhold til Danmarks Pædagogiske Bibliotek, er det på sin vis vanskeligt at tale om et samarbejde, fordi centeret er ’foldet ind’ i biblioteket: Fysisk ligger centeret på bibliotekets område. Vi forsker i bibliotekets bøger. Vi formidler dem. Vi underviser i dem. Forfatterskolens elever skriver dem. DPB’s bibliotekarer, herunder særligt Marie Frederiksen, formidler viden om børnelitteratur gennem samlingen. Der er i dag også grund til at nævne, at Center for Børnelitteratur altid har haft et tæt samarbejde med alle dele af DPU’s velfungerende og altid hjælpsomme administration.

I et nationalt perspektiv er Center for Børnelitteratur, hvad det er i dag, også i kraft af et meget stort netværk af nationale samarbejdspartnere. Nogle af disse har været repræsenteret i centerets rådgivende udvalg, som i dag har holdt sit sidste møde. Rådet har været en uvurderlig hjælp og støtte for centeret også i de vanskelige situationer, der har været før 2011. Samarbejdspartnere omfatter bl.a. Styrelsen for Bibliotek og Medier, Undervisnings- og Kulturministeriet, universiteter, professionshøjskoler og Centre for Undervisningsmidler. Centeret samarbejder med organisationer som Danmarks Skolebibliotekarer, Dansklærerforeningen og en lang række forlag. En særlig gruppe udgøres af de uddannede mastere i børnelitteratur, som hvert år mødes i Masterforum.

Endelig er Center for Børnelitteratur også i høj grad, hvad det er i dag, i kraft af sine internationale relationer: Børnebogsinstitutterne i Norge, Sverige og Finland og forskerkolleger i Norden og ved internationale institutioner, som alle er forenet i International Research Society for Children’s Literature.

Center for Børnelitteratur kan altså også i høj grad også defineres gennem sine venner, kolleger og samarbejdspartnere, og de forsvinder ikke. Men det, der hedder Center for Børnelitteratur i Aarhus, skal også have nye venner og finde nye samarbejdspartnere. Nogle af kollegerne i Aarhus har vi samarbejdet med før, og vi har i efteråret mødt venlige og interesserede kommende kolleger. Anna Karlskov Skyggebjerg og jeg har haft et par møder med Institutleder Niels Lehmann, der har udvist interesse for centerets arbejde og forståelse for vores situation. Sammen vil vi i løbet af det kommende år finde frem til, hvad Center for Børnelitteratur kan blive i det nye perspektiv og den nye kontekst.

 Nu, 13 år efter at der på dette sted blev holdt taler over det, man kunne kalder Center for Børnelitteraturs dåb, vil jeg derfor konfirmere:

 • der er stadig et meget stort behov for forskning i børnelitteratur,
 • der er også i dag brug for undervisning og formidling af viden om tekster for børn,
 • det er fortsat nødvendigt med adgang til viden om børnelitteratur gennem samlinger af børnelitteratur og faglitteratur på området,
 • det er også nu frugtbart gennem en forfatterskole at stimulere, at der skrives og udgives gode tekster for børn. 

Disse opgaver er i dag på forskellig vis knyttet til Center for Børnelitteratur, og de vil sandsynligvis på nye måder også være det i fremtiden. Men mange af de tilstedeværende i dag arbejder også med disse opgaver i forskellige faglige sammenhænge. 

Så nu er det tid til at sige tak for samarbejder på alle planer. Tid til at udvikle samarbejder omkring forskning, undervisning og formidling i og produktion af børnelitteratur. At sørge for at disse samarbejder trives, så nye muligheder kan opstå. Sluttelig: Nu er det tid til at skåle for det!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>