Tag Archives: undervisningsmateriale

Stian Holes Morkels Alfabet i undervisningen

Hole_Morkel_forside_hires_FINAL_WEB 72 DPI _ RGB

Pædagogiske konsulent Trine Ferdinand har udarbejdet en litteraturguide til Stian Holes billedbog Morkels alfabet. I guiden finder ideer til, hvordan bogen kan anvendes i undervisningen.

I Finder guiden her eller under fanen Inspirationsmateriale, hvor der også ligge en række guides til andre bøger.

Rigtig god fornøjelse.

Bog om Jesper Wung-Sungs forfatterskab

omslag_jesper_wung_m_flap.inddJesper Wung-Sung er en forfatter, som rigtig mange unge møder i deres skoletid. Hans roman En to tre NU! er en af de mest læste romaner på 8. / 9. klassetrin og mange læser også hans senere romaner som bl.a. Kopierne (2010), Den sidste henrettelse (2010) og Skolen (2013). Også på ungdomsuddannelserne er det et forfatterskab, som de unge møder. Her er det især Jesper Wung-Sungs novellesamlinger heriblandt Trælår (2009) de unge læser. I erkendelse af, at det er et omfattende og meget læst og brugt forfatterskab. Et forfatterskab med stort undervisningspotentiale, har vi bedt Søren Fanø om at skrive en bog om forfatterskabet. En bog, hvor hele forfatterskabet læses og sættes ind i en litterær og didaktisk ramme. Søren Fanøs Jesper Wung-Sung. Et forfatterskab er en omfattende, grundig og informativ grundbog om et vigtigt forfatterskab. De enkelte værker læses og tolkes og efter hver læsning er der ideer til, hvordan det pågældende værk kan indgå i undervisningen. Forfatterskabet læses også ind i tiden og der er to interviews med forfatteren. Et fra Dagbladet Information i anledning af udgivelsen af Jesper Wung-Sungs seneste udgivelse MEN (2014) og et mailinterview, som Søren Fanø har lavet med Wung-Sung i forbindelse med nærværende bog.

Søren Fanø (f. 1950) er lektor i dansk ved VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus. Oprindelig uddannet lærer (1979), cand. pæd. i dansk (2001) og master i børnelitteratur (2011). Har skrevet artikler om uddannelsesforhold og børnelitteratur. Seneste bogudgivelse, sammen med Bente Morre Madsen: Nærværende litteratur, Dafolo (2010).

Søren Fanø: Jesper Wung-Sung. Et forfatterskab udkommer den 19. maj. Læs uddrag af bogen her.